7 faktów o „Grupie Kampinos” AK

2013-09-08
GRUPA AK KAMPINOS

“Grupa Kampinos” i “Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska”, które wraz z Warszawą walczyły w Powstaniu Warszawskim, nie zawsze są dostrzegane i należycie doceniane. Powoduje to, że to ważne dla historii Powstania Warszawskiego wydarzenie jest w wielu publikacjach i prezentacjach dotyczących Powstania Warszawskiego marginalizowane lub całkowicie pomijane.

Przytaczamy 7 faktów historycznych, które uzasadniają uwzględnianie w historii Powstania Warszawskiego, historii tego zgrupowania.

7 FAKTÓW HISTORYCZNYCH O DZIAŁANIACH “GRUPY KAMPINOS”:
1. Była jedyną dużą jednostką bojową Powstania Warszawskiego, liczącą ponad 2700 żołnierzy – w skład której wchodziły jedyne walczące w Powstaniu oddziały konne- działającą przez cały okres Powstania na wyzwolonych własnymi siłami ternach Puszczy Kampinoskiej, osłaniając Warszawę od północy i wspierając ją zbrojnie.

2. Była jedynym zgrupowaniem powstańczym w skład którego wchodziły liczące ok. 1000 partyzantów, oddziały piechoty i kawalerii, zgrupowania Stołpecko – Nalibockiego AK, przybyłe z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

3. Była jedyną dużą jednostką bojową Powstania Warszawskiego, która wykonała rozkaz gen. “Bora” z dn. 14 sierpnia 1944 r., kierując do Warszawy ok. 1000 dobrze uzbrojonych partyzantów.

4. Przeprowadziła ok. 50 akcji bojowych zabijając ok. 1300 wrogów i ok. 470 raniąc. Złożyła ofiarę ok.770 poległych i ok. 588 rannych. Szczególnie spektakularne i efektywne było uderzenie na Truskaw, gdzie w nocy 2/3 września rozgromiono pułk RONA, znany z mordów, grabieży i gwałtów dokonywanych na warszawskiej Ochocie. Była to największa klęska tych zbrodniczych oddziałów w Powstaniu Warszawskim i przyczyniła się do zakończenia działalności bojowej oddziałów RONA.

5. Z 61 zrzutów alianckich dla Warszawy, 22 podjęła “Grupa Kampinos”, skąd do Warszawy dostarczane były przez oddziały odsieczy i specjalne oddziały transportowe “Grupy Kampinos”.

6. “Grupa Kampinos” była jedyną dużą jednostką bojową Powstania Warszawskiego, która nie skapitulowała. Cały swój potencjał bojowy wykorzystała w ostatniej bitwie, stoczonej 29 września pod Jaktorowem. Była to największa bitwa partyzancka II wojny światowej, po tej stronie Wisły.

7. Teren zajmowany przez “Grupę Kampinos” był przez cały okres Powstania jedynym obok Warszawy terenem wolnym od okupanta. Przyjęło się wówczas nazywać ten teren “Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską”. Zostało to udokumentowane i upamiętnione wzniesieniem w 2004 roku w Wierszach, pomnika “Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”.

Major Jerzy Koszada

Środowisko “Grupa Kampinos”

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej