O nas

Historia Związku Strzeleckiego „Strzelec”

Związek Strzelecki (popularnie nazywany „Strzelcem”) – paramilitarna organizacja społeczno-wychowawcza powstała w 1910 roku we Lwowie będąca podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich.  W 1939 ZS liczył ok. 500 tys. członków. Obecnie istnieje kilka organizacji odwołujących się do tradycji przedwojennego Związku Strzeleckiego. Związek Strzelecki „Strzelec” powstała jako pierwsza, bo już w 1989 r. z inicjatywy środowisk niepodległościowych, żołnierzy Armii Krajowej i przedwojennych członków Związku Strzeleckiego. Organizacja przygotowuje młodzież do pracy w służbach mundurowych, służbie publicznej i życia społecznego w realiach państwa obywatelskiego. Jest kontynuatorem tradycji oręża przedwojennego „Strzelca” założonego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jednostka Strzelecka 1408 Warszawa

Dowódcą Jednostki Strzeleckiej 1408 jest Chorąży ZS Daniel Pieczychlebek który należy do Związku Strzeleckiego „Strzelec” od 2010 roku. Jednostka działa na terenie całej Warszawy (Bielany, Białołęka, Ursynów, Rembertów) i okolic (Łomianki, Legionów, Wieliszew, Nowy Dwór Mazowiecki, Kobyłka). Zakres naszej działalności obejmuje szkolenia taktyczne wojskowe, szkolenia z musztry, pierwszej pomocy przedmedycznej czy też survivalu.

O Patronie:

30 Pułk Strzelców Kaniowskich powstał w listopadzie 1918 z oddziałów POW w Łowiczu jako 30 Pułk Piechoty. W drugiej połowie 1919 pułk został skierowany do walk w obronie Lwowa. Po zakończeniu działań wojennych stacjonował w Skierniewicach.. 11 lipca 1924 pułk został przeniesiony na stałe do Warszawy, do głównego budynku koszarowego Cytadeli. 4-5 września 1939 pułk został włączony w skład Armii „Łódź”, z którą walczył w rejonie Sieradza. Wobec przewagi wojsk niemieckich został wycofany do Warszawy i podporządkowany Dowództwu Obrony Warszawy. W drugiej dekadzie września 1 batalion pułku dowodzony przez mjr Bronisława Kamińskiego walczył między Młocinami a wsią Placówka. 21 września został doszczętnie rozbity. Wówczas poległo około 600 żołnierzy batalionu, a wśród nich mjr Kamiński

Bronisław Czesław Kamiński ( 1895 IX 03 – 1939 IX 21 ) – major piechoty Wojska Polskiego. W 1924 pełnił służbę w 84 Pułku Piechoty w Pińsku, a cztery lata później w Departamencie Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie. W kampanii wrześniowej 1939 dowodził I batalionem 30 Pułku Strzelców Kaniowskich (10 Dywizja Piechoty, Armia „Łódź”). 4 września, po zranieniu ppłk Włodzimierza Szmyda, objął dowództwo pułku i sprawował je do dnia 6 września. Poległ w obronie Warszawy, w czasie walk o tzw. warszawskie Termopile, w rejonie wsi Placówka. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.