Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Miejsce i rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa”

2015-06-10
2015-06-10 Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” , UKSW

W ubiegłą środę strzelcy z naszej jednostki brali czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „ Miejsce i rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa” zorganizowanej przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa „ Justycjariusze” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prócz przemówień wybitnych osobowości naukowych, uwagę studentów zwróciło również nasze stoisko, na którym znalazł się sprzęt używany przez strzelców podczas ćwiczeń polowych. Konferencje zakończyło przemówienie naszego przedstawiciela-sekcyjnego ZS Dawida Żołnierzak, który w swoim referacie zachęcił i zawarł sens utworzenia drużyny strzeleckiej Związku Strzeleckiego „Strzelec” na UKSW. Było to preludium przed październikową akcją promocyjno-rekrutacyjną, którą zamierzamy prowadzić na obu kampusach uniwersytetu.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze”