Powołanie drużyny JS1408

2012-09-03
Strzelec JS1408 zdjęcie grupowe

Na mocy rozkazu numer 22 Komendanta Głównego ZS „S” z dnia 2012-09-03 utworzona zostaje drużyna JS1408.