Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej „Mieszkańcom Bielan”

2014-10-04
2014-10-04 odsłonięcie tablicy pamiątkowej "Mieszkańcom Bielan" - w hołdzie poległym w walkach o niepodległość Ojczyzny

Data: 2014-10-04
Miejsce: Kościół Świętej Marii Magdaleny

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Mieszkańcom Bielan” w hołdzie poległym w walkach o niepodległość Ojczyzny. Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości.

GRUPA AK KAMPINOS
MIESZKAŃCOM BIELAN
KTÓRZY NIEŚLI OFIARNĄ POMOC ŻOŁNIERZOM
ARMII KRAJOWEJ GRUPY KAMPINOS
W KRWAWYCH WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY
W TRAGICZNYCH LATACH DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
I POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
1 IX 1939 - 2 X 1944
W HOŁDZIE WIELU TYSIĄCOM POMORDOWANYCH
ZAMĘCZONYCH W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH
ORAZ WYPĘDZONYCH Z WARSZAWY PRZEZ NIEMIECKICH
OKUPANTÓW - ODDZIAŁY SS, WERMACHT I ŻANDARMERIĘ
ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ GRUPY KAMPINOS
WŁADZE I SPOŁECZEŃSTWO BIELAN
2014 R.